Ürünler

Üretim Yönetim Sistemi

Üretim yapan işletmelerin mamul ve yarı mamul reçetelerinin oluşturulması ve bu reçetelere göre ihtiyaç planlamasını sağlar.

Üretim yapan işletmelerin mamul ve yarı mamul reçetelerinin oluşturulması ve bu reçetelere göre ihtiyaç planlaması yapılması Üretim Yönetim Sistemi ile işletmelerin hizmetine sunulmuştur. Üretim Yönetim Sistemi'nde, düzenlenen iş emirleri sonucu gerçekleşen üretimlerin hammadde, mamul ve yarı mamul giriş ve çıkışları ile bu hareketlerden doğan maliyet ve ek maliyetlerin stok yönetimi ve muhasebe ile entegre bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

  • Mamül ve yarı mamül reçetelerinin tanımlanması
  • Hammaddeden mamüle geçiş aşamasında sınırsız sayıda yarımamül seviyesi tanımlanabilmesi
  • Üretimde kullanılacak hammadde stokunun yeterli olmadığı durumlarda alternatif hammadde kullanılabilmesi
  • Tanımlanan iş emirlerine göre hammadde, mamül ve yarı mamül giriş ve çıkışlarının otomatik yapılması FIFO, Yürüyen Ağırlıklı Ortalama, Ortalama gibi yöntemlerle, gerçekleşen üretim maliyetlerinin hesaplanması
  • Elektrik, bakım, onarım, sigorta gibi ek maliyetlerin üretim maliyetlerine yansıtılması
  • Üretim sürecinin her aşaması için, sabit veya oransal fireler tanımlanması
  • Üretim sonucu oluşan firelerin hurda olarak değerlendirilmesi
  • Planlanan üretim ve eldeki stok miktarları dikkate alınarak, hammadde ihtiyacının belirlenmesi
  • Henüz tamamlanmamış iş emirlerinin takibi


Ücretsiz Demo için Hemen Başvur