Hizmetler

Proje Yönetimi

Müşterilerimizle birlikte yürüttüğümüz tüm projelerde Proje Yönetimi hizmeti veriyoruz.

12M Danışmanlık olarak müşterilerimizle birlikte yürüttüğümüz tüm projelerde Proje Yönetimi hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar onlarca projeyi yönetmiş, Uygulama Geliştirme ekibinde yer alan, proje yönetimi konusunda bilgili ve deneyimli Proje Yöneticisi arkadaşlarımız projelerin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar her aşamada bulunmakta ve proje sürecini uçtan uca yöneterek gerçeklenmesini sağlamaktadırlar.Proje yönetimi konusunda kullanılan birçok metodolojiye hakim olan ekibimiz proje fikri, müşterimizin çalışma şekli, projeyle varılmak istenilen nokta ve kapsamı gibi birçok değişkeni göz önüne alarak proje konusunda uygun metodolojiyi seçmekte ve uygulamaktadırlar. Uygun yönetici, çalışan ve metodoloji seçimi yapmanın kapsam, zaman, kaynak ve maliyet olarak tüm beklentiler konusunda istenilen sonuca ulaşılmasında anahtar bir rol oynadığını düşünüyoruz. Proje yönetim sürecimiz dört etaptan oluşmaktadır;

I. Etap: Sistem Kurulum ve Genel Tanıtım

 • Sistemin kurulumu gerçekleştirilmesi
 • Tüm kullanıcılara sistemin yapabilirlikleri ile ilgili genel eğitim yapılması.

II. Etap: Sistem Analizi ve Departman Eğitimleri

Organizasyonunuzun iş yönetim sistemi yazılımlarını değiştirmek veya geleneksel yöntemlerden gelişmiş yeni teknolojilerin kullanımına geçmek önemli riskler içeren köklü bir değişikliktir. Mevcut işlerinizde kesintiye yol açmadan, mümkün olan en kısa sürede ve en az riskle geçişi gerçekleştirmek ve yeni sistemin ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamasının sağlanması temel hedeftir. Proje danışmanlığıyla, gereksiz ve zaman kaybettirici işlemlerin devre dışı bırakılması ve uygulama süresinin kısaltılmasıyla daha hızlı ve verimli bir sistem uygulaması ihtiyacı karşılanmaktadır. Önceden tanımlanmış proje iş planı ve detaylı çalışma adımlarıyla, gereksiz denemelerden ve ihtiyaç dışı işlemlerden doğan zaman kaybının ve karışıklığın önüne geçilir. Proje planı sayesinde, uygulama ekibinin bütün üyeleri, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun, kendi rollerini yerine getirebilmeleri için gerekli yol haritasına sahip olur. Böylece gereksiz ve mükerrer işlemlerle zaman kaybedilmesinin önüne geçilir. Bu nedenle Proje planlaması temel olarak farklı fazların ve süreçlerin tanımlanmasıyla oluşturulacaktır.

Tanımlama ve Operasyonel Analiz
Temel amaç iş akışı ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi ile ilgili modüllerin ve bilgi teknolojisi mimarisinin belirlenmesi sürecidir. Proje ekibi ilgili kişilerle temas kurarak yönetimsel, teknik ve son-kullanıcı iş süreçlerine ilişkin bilgi ve ihtiyaçları toplayacaktır. Toplanan detaylı ihtiyaçların önerilen standart programın sunduğu fonksiyonlarla nasıl uygulanacağı belirlenecektir.
İş Süreçleri Eğitimleri
Gerçekleştirilen iş süreci tanımlamalarına göre detaylı bir eğitim takvimi hazırlanarak tarafınıza onaya sunulur. Eğitim takviminin ilk aşamasında herkesi ilgilendiren Sistem Genel özellikleri gerçekleştirilecektir. İkinci aşamasında ise departman eğitimlerine geçilecektir.
İş Süreçleri Denemeleri
Planlanan eğitim takvimine paralel bir şekilde tüm iş süreçlerinde, eğitimler devam ederken ve tamamlandıkça örnek uygulamalar yapılarak kullanıcıların alışkanlık kazanmaları ve varsa sorularının belirlenmesi sağlanacaktır.

III. Etap: Uygulama Tasarımı ve Fonksiyonel Test Kullanımına Geçiş

Düzenlenen eğitimler ve denemeler dikkate alınarak organizasyonun ihtiyaçlarına ve iş akışına en uygun program çalışma parametrelerinin, ön değerleri ve kullanıcı ayarları tamamlanacaktır. Aktif kullanıma geçişin son hazırlıkları yapılarak, ortaya çıkabilecek yeni talep ve ihtiyaçlar değerlendirilir, gerekiyorsa ilgili tanım ve ön değer değişiklikleri gerçekleştirilerek uygulama test sürecine dahil edilir.

IV. Etap: Aktif Kullanıma Geçiş

Aktif Kullanım fazı, uygulama işlemleri tamamlanan sistemin gerçek kullanıma geçirilmesiyle başlar. Bu, uygulama sürecinin son fazıdır ve bir dizi son detay ayarlamalar yapılır.

İç Yönetim

İç denetimin rol ve sorumlulukları, son 20 yılda köklü bir biçimde değişmiştir; varlıkların ve şirket politikalarının korunması şeklindeki geleneksel polis rolünden, hissedar değerini yükseltmek ve operasyonları geliştirmek şeklindeki kurumsal vizyonu olan iç danışman rolüne doğru bir kayma olmuştur. Dolayısıyla, İç Denetim, işleme dayalı uyum rolünden iş için değer yaratmak şeklindeki daha proaktif bir role doğru değişim kaydetmiştir. Birçok kurum; hissedar, yatırımcı ve/veya kamu ile ilgili belirsizliklerle karşı karşıyadır. Yönetimin zamanında gelen güvenilir bilgilere duyduğu ihtiyaç hiç bu kadar kritik olmamıştı. Küresel şirketleri bir gecede zarara uğratan kurumsal skandalların etkileri, iş liderlerinin iş hedeflerini tutturmak için gayretlerini kurumsal yönetişime ve stratejilerinin uygulanmasına yönlendirmeleri gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla, Üst Yönetim ve Operasyon Yönetimi kurum içerisindeki çeşitli süreçlerin ve operasyonların kontrolünü iyi yapmalıdır. Potansiyel risk taşıyan alanları etkin bir şekilde belirlemeli, bu riskleri ortaya çıkmadan önce ele almalıdır. Günümüzde iç denetim, kurum çapındaki hedefleri, riskleri ve ayrıca iş süreci risklerini daha fazla değerlendirmeli, kontrol sistemlerini geliştirerek bu risklere karşı kurumunu korumalıdır. 12M Danışmanlık, müşterilerinin operasyonel etkinliklerini ve verimliliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için iç denetimde risk bazlı bir yaklaşım uygulamaktadır. Bizler, yönetimin mevcut durumu değerlendirmesine ve tüm kurumu iç denetim, gelişim fırsatları ve risk/kontrol farkındalığı açısından güçlendirmesine yardımcı olmakta, elzem hale gelen en iyi iç denetim süreçlerini oluşturmak üzere müşterilerimizle omuz omuza çalışmaktayız. Ilımlı kontrollerin katı kontrollerden çok daha önemli olduğuna inandığımız için, yönetim kurulunun ve üst yönetimin arzu edilen bir risk/kontrol farkındalığını ve etik kurallar ile sosyal sorumluluğa bağlılığı mümkün kılan bir kontrol ortamını geliştirmesine ve korumasına yardımcı olmaktayız. Riske dayalı denetim planı tasarlanmasına yardımcı olunması, iç denetim fonksiyonunun dönüştürülmesi, uzmanlaşmış kaynaklar sağlanması veya tüm iç denetim faaliyetinin tamamen dış kaynak kullanımı ile yapılması gibi çok geniş aralıkta hizmetler sunarak müşterilerimizle her adımda işbirliği yapmaktayız. 12M Danışmanlık çok çeşitli endüstrilerde becerilere, teknolojiye, deneyime sahiptir. Benimsemiş oldukları son derece yenilikçi yaklaşım, müşterilerine yardımcı olmalarında eşsiz bir katkı sağlayan en iyi uygulamalar ile desteklenmektedir. Riskler ve iç kontroller konusundaki bilgilerimiz, geniş endüstri deneyimlerimiz ve bağımsız ve eşsiz metodolojilerimiz, beklentileriniz ve gereksinimlerinizi karşılayan bir hizmet almanızı garanti etmektedir. İç denetim hizmetlerimiz aşağıdakileri içermektedir:

 • İç Kontrol Değerlendirme ve İncelemeleri.
 • İş Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Dokümantasyonu.
 • Süreçlerdeki Risklerin ve Kontrollerin Belirlenmesi.
 • Kontrollerin İncelenmesi ve Etkinliklerinin Değerlendirilmesi.
 • Bilgi Teknolojileri Denetimi Hizmetleri.
Faaliyet Kapsamımız:
organizasyon Yapısı
 • Şirket Politika ve Prosedürleri.
 • İnsan Kaynakları Sistemi.
 • Finans ve Muhasebe Sistemleri ve Faaliyetleri.
 • Bilgi Teknolojileri.
 • İş Süreçleri.


Ücretsiz Demo için Hemen Başvur