Ürünler

project

CRM WEB

CRM Web işletmeler için yepyeni bir iş yapma biçimidir. Yapılan görüşmeler sözde kalmayıp kayıt altına alınacak, yazışmalar tozlu dosyalarda birikmeden her an erişime hazır olacaktır.

CRM Web altında gerçek kişiler ve tüzel kişiler (kurumlar) ayrı ayrı takip edilir. Her ikisi de benzer özellikler barındırır. Kurumlar; müşteriler, müşteri adayları, tedarikçiler, taşeronlar, bankalar veya grup şirketler olabilir. Kişiler ise, müşteriler, tedarikçiler veya müşteri adaylarının yetkilileri veya personel olabilir.
resim

 • Kişi veya kurumlara bilinen kimlik tanımlama bilgilerinin yanısıra; kurumlara sınırsız sayıda kişi (yetkili) veya kişilere sınırsız sayıda kurum atanabilir. Her atama için farklı bir görev tanımı yapılabilir.
 • Kişi veya kurumlara sınırsız sayıda telefon numarası eklenebilir
 • Kurumlar birbirleri ile ilişkilendirilebilir
 • Kişi veya kurumlara sınırsız sayıda belge eklenebilir

resim
Bu belgeler bilinen windows dosyalarıdır. Word, Excel, resim, vb belgeler; kes+yapıştır, sürekle+bırak teknikleri ile eklenebileceği gibi, doğrudan bir tarayıcıdan veya kameradan ara bir işleme gerek kalmaksızın alınabilir. Bu belgeler bir kez eklendikten sonra veritabanının parçası haline gelir ve orijinali bulunduğu yerden silinebilir. Belge Yönetimi modülü kullanılıyor ise, başka bir işleme gerek kalmaksızın bu eklentiler üzerinde metin araması yaptırılabilir. Böylelikle verilen teklifler, yapılan yazışmalar, sözleşmeler, vb kişilerin bilgisayarlarında dağınık bir durumda kalmaktan kurtarılır. Kişisel bilgisayarların, bozulması, çalınması vb nedenlerle oluşabilecek bilgi kaybı riski ortadan kalkar ve herkesin sağlıklı olarak erişimine açılır. Eklenen belgelerin CRM Web içerisinden orijinal halleri ile açılmasını sağlar. Kişiler için ise eklenen belgeler diploma suretleri, kimlik suretler, v.b olabilir.
 • Kişilerin; hobileri, üyesi olduğu dernekler, okuduğu okullar, akrabaları, bildiği diller ve vücut ölçüleri tarihçesi için sınırsız sayıda atama yapılabilir.
 • Gerek kişileri gerekse kurumları kullanım amacına göre kategorize etmek için birçok sayıda kullanıcı tanımlı kriter belirlenebilir.
 • Kurum ve Kişilere ait bilgilerin yetkiler doğrultusunda Excel veya Outlook’a aktarılması ve tersi mümkündür.

resim
Kişi veya Kurumlar ile yüzyüze, telefonda veya bir başka şekilde yapılan görüşmelerin tutulmasını sağlar.
 • Görüşmenin kiminle yapıldığı, saati, nedeni, biçimi, detayı ve var ise ilgili Windows dosyaları eklenebilir.
 • Görüşme ileri bir tarihte takip edilecek ise, kim veya kimlerin takip edeceği ve hangi tarihte görüşüleceği belirlenir.
 • Tarih geldiğinde ilgili kişilerin görüşme konusunda uyarılması sağlanabilir. Görüşmeler bir yönetici tarafından takip ediliyor ise yöneticiye okumadığı görüşmeler konusunda bilgi verilmesi sağlanır.
 • Görüşmenin yapıldığı Kurum ve/veya Kişi kartlarında yapılan görüşmelerin listesine ve detayına ulaşılabilir.
Satış temsilcilerinin, müşterilere hizmet veren personelin, muhasebecilerin, üretimde çalışanların ve diğer tüm personelin yapmış oldukları görüşmeleri ve yazışmaları CRM Web ile yürütmeleri halinde;
resim
 • Personelin sıkça değişmesi, izinde olması veya görev değişikliği sorun olmaktan çıkar.
 • Müşteri ile teması yürüten kişinin değişmesi halinde yerine gelen kişi geçmişte yapılan tüm işlemleri elinin altında hazır bulacaktır.
 • Hizmeti götüren personelin yapmış olduğu işlemlerin tamamının kayıt altında olması; müşteriler ile ortaya çıkan anlaşmazlıkların en aza inmesini ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkmasını sağlar.
Böyle bakıldığında CRM Web işletmeler için yepyeni bir iş yapma biçimi önermektedir. Bundan böyle; yapılan görüşmeler sözde kalmayıp kayıt altına alınacak, yazışmalar tozlu dosyalarda birikmeden her an erişime hazır olacaktır. Bütün bunlar kağıtları, dosyaları ve dolapları ortadan kaldırarak yeşil bir çalışma ortamı sağlayarak doğayı korumanıza yardımcı olacaktır.


Ücretsiz Demo için Hemen Başvur