Hizmetler

Yönetim Danışmanlığı

Biz Problemlerinizi Çözerken Siz işinize Odaklanın

U.F.R.S Danışmanlık Hizmeti

Türk iş dünyası, dünya genelinde muhasebe ve UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) alanındaki gelişmeler diğer bir deyişle Türkiye Muhasebe Standartları’nın (TMS)kullanımını zorunlu hale getirecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yeni bir sürece girmiş bulunmakta. Bugüne kadar halka açık şirketler, bankalar, finansal kuruluşlar ve sigorta şirketleri mali tablolarını UFRS’ye göre hazırlarken içinde bulunduğumuz değişim süreciyle birlikte birçok şirketin mali tablolarını UFRS/TMS’ye göre hazırlamaya başladığını görüyoruz. Henüz UFRS/TMS’yi uygulamayan birçok şirket ise kendileri için yeni olan bu standartlara hazırlıklı olmak adına ön çalışmalarını başlatmaktalar. UFRS, şirketlerin günlük operasyonunda gerçekleşen rakamları etkilediği gibi, raporlanan karlılığı da önemli ölçüde değiştirebilmekte. Bu durum da, genellikle önemli karar alma zamanlarında yöneticileri ve diğer otoriteleri yanlış yönlendirerek olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Rakamlardan dolayı olumsuz sonuçların yaşanmaması adına, rakamlardan ötesini görebilmek için deneyimli, uzman bir ekibe ve gelişmiş finansal raporlama sistemlerine ihtiyaç doğabilir. Konusunda deneyimli profesyonellerden oluşan 12M Danışmanlık Ekibi olarak karmaşık muhasebe ve raporlama konularında sizlere sürekli olarak danışmanlık sağlamanın yanı sıra hızlı ve UFRS ile uyumlu raporlamanın şirketiniz tarafından sürekli hazırlanabilmesini sağlayacak sistemin kurulması ve çalışanların eğitilmesi ile ilgili hizmetler sunuyoruz.

Bütçeleme ve Raporlama Faaliyetleri

Son yıllarda ön plana çıkan kar planlaması ve kontrol faaliyetleri günümüzde de bütçeleme yaklaşımının en önemli iki unsuru olma özelliğini korumaktadır. , işletme yönetimini ilgilendiren tüm konularda yüzlerce müşterisine verdiği hizmetlerden, en iyi uygulamalar da dahil olmak üzere, edindiği deneyimlerle planlanan faaliyetlerinizin mali olarak bütçelenmesinde ihtiyaç duyduğunuz sistemlerinin kurulması, bütçelerin hazırlanması ve yönetilmesi hizmetleri vermektedir. Bütçele Şirket stratejisi ve politikası göz önüne alınarak; Mali ve idari operasyonların Satın Alma ve Stok Kontrol Bütçe ve Bütçe Kontrol hizmetleri ile planlamaya katkı sağlamak Kasa, Çek Senet Takip, Personel, Faturalama, İç Kontrol gibi yönetmelikler yardımı ile düzenlenmesi İç kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve hazırlanan prosedürlerin uygulanmasının sağlanması amacıyla personele gerekli eğitimin verilmesi Değişim Yönetimi Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.)

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Şirketimiz, kadrosunda bulunan uzman personeliyle aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda tarafımızca izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir; Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumu belirlenmekte, yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, yargı kararları ve yorumlar dayanak alınarak şirketimizin konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin araştırma ve analizlere dayanan raporlar hazırlanmaktadır, Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır, Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir hatalı işlemden doğabilecek yersiz vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli düzeltmelerin gecikmeksizin yapılması olanağı yaratılmaktadır, Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak yönlendirilmesi sağlanmaktadır.


Ücretsiz Demo için Hemen Başvur